Strona – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet zlecona do stworzenia przez Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno  umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez firmę Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno a także innych światowych zasobów Internetu.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno informuje, iż wszelkie informacje zawarte na niniejszej Stronie oraz stronach z nim związanych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Korzystanie ze strony internetowej www.swrm.gniezno.pl (zwanej również “Strona”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik (odwiedzający stronę) nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali zawartość Strony, drukowali i kopiowali jego fragmenty dla użytku osobistego. Zabrania się wykorzystywania informacji zawartych na Stronie dla celów komercyjnych.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz kompletność przedstawionych informacji publikowanych na Stronie oraz stronach z nią związanych (mogą być one przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione) a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania tych informacji ponosi użytkownik Strony.

W szczególności Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. decyzje użytkowników podejmowanie na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.swrm.gniezno.pl
  2. zawartość stron zewnętrznych połączonych ze Stroną za pomocą linków,
  3. skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie,
  4. przerwy w dostępie do sieci internet,
  5. bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowe straty i szkody spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania ze Strony,
  6. działanie osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania ze Strony naruszające prawo, w tym zwłaszcza wszelkie informacje zamieszczone na Stronie bez zgody Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno lub przez Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno opracowane,
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, błędami systemów operacyjnych.

Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

Wszelkie nazwy, znaki i logo, w tym zwłaszcza nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe itp. (“Znaki Handlowe”) pojawiające się na niniejszej Stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi zastrzeżonymi na rzecz Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno oraz podlegają ochronie prawnej. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej Strony jest surowo zakazane.

Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, publikowany, modyfikowany, ładowany, dystrybuowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, fotograficznych, mechanicznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Świętowojciechowa Rodzina Misyjna Gniezno.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w naszej: "Polityce Prywatności."