W dziełach zbiorowych

 1. Życiorys i dorobek naukowy dra hab. Antoniego Kurka OMI, prof. UKSW [w:] J. Różański, P. Szuppe (red.), Ewangelia między tradycją a współczesnością afrykańską, Warszawa 2003, s. 179193
 2. Udział Polski w dziele misyjnym [w:] E. Śliwka (red.), „Wypłyń na głębię” I Ogólnopolskiego Kongresu misyjnego zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich w Gdańsku, Gdańsk– Pieniężno 2004, s. 415419.
 3. Założenie i praktyka do pracy misyjnej fideidonistów w Polsce [w:] J. Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy, założenia i praktyka, Warszawa 2004, s. 4159.
 4. Wkład kapłanów w ewangelizację misyjną Kazachstanu w świetle adhortacji Ecclesia in Asia [w:] J. Górski (red.), Nowy kontekst misji ad gentes, Katowice 2005, s. 3450.
 5. Cooperatio missionalis” za czasów pontyfikatu Jana Pawła II (19782005) [w:] M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowu Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2007, s. 305318.
 6. Wkład Kościoła w Polsce w dzieło misyjne XIX wieku [w:] E. A. Sokołowski (red.), Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Pieniężno 2008, s. 207236.
 7. Formacja misyjna w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie [w:] M. Olczyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2010, s. 129146.
 8. Powołanie misyjne i misjonarskie w Kościele [w:] J. Różański (red.), Misje i religie. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Władysławowi Kowalakowi SVD z okazji 45- lecia działalności misjologii w ATK i UKSW w Warszawie, Górna Grupa 2014, s. 95–108.
 9. Sługa Boży arcybiskup Fulton John Sheen (1895–1979) – wybitny teolog, filozof, kaznodzieja i animator misyjny [w:] M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Credidimus caritati, Gniezno 2014, s. 187–203
 10. Działalność misyjna Kościoła w Ameryce w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz w kontekście Księgi fundacji św. Teresy od Jezusa [w:] Święta Teresa od Jezusa nauczycielka wiernej przyjaźni, Poznań 2015, s. 169– 185.
 11. Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce[w:] Z. Sobolewski, J. Różański, K. Szymczycha, A. Sochal (red.), Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. IV Krajowy Kongres Misyjny Warszawa, 12– 14 czerwca 2015, Górna Grupa 2015, s. 265–297.

 

W czasopismach

 

 1. Nauczanie Jana Pawła II o misyjnej naturze Kościoła w oparciu o orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1979– 1999), „Annales Missiologici Posnanienses” (2000)t. 11, s. 179– 208
 2. Nowa wiosna misjologii w Polsce, „Annales Missiologici Posnanienses” (2001)t. 12, s. 203– 213
 3. Pokochać parafię, Niedziela Gnieźnieńska 52(306)/2001
 4. Zadania referenta misyjnego według norm II Polskiego Synodu Plenarnego, „Annales Missiologici Posnanienses (2003)nr 13, s. 175–177.
 5. Na drogach misji Jana Pawła II – Przepowiadanie w świetle orędzi na Światowy Dzień Misyjny (1979– 2003), „Światło Narodów” XXIV(2004)nr 132, s. 50–68.
 6. Krzewienie idei misyjnej w Polsce przez czasopisma, „Nurt SVD” (2004)nr 38, s. 149–166.
 7. Misjologia w Polsce, „Collectanea Theologica” LXXV(2005)nr 4, s. 197–207.
 8. Święty Wojciech w misyjnym orszaku męczenników, „Światło Narodów” XXVI(2006)nr 141, s. 39–51
 9. Bibliografia ks. prof. Władysława Kowalaka SVD, „Studia Misjologiczne” (2008)t. 1, s. 132–152.
 10. Kościół w Polsce Kościołem misyjnym i misjonarskim, „Misjonarze Kombonianie” (2010)nr 4– 5, s. 77–79.
 11. 390 Rocznica powstania Kongregacji Ewangelizowania Narodów (1622–2012), „Studia Misjologiczne” (2011)t. 4, s. 30–42.
 12. Udział polskich misjonarzy w działalności ewangelizacyjnej Papui Nowej Gwinei, „Annales Missiologici Posnanienses” (2012)nr 18, s. 57–76.
 13. Ślub kościelny. Jak przygotować? Pastoralne działania formacyjne wobec narzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej, „Teologia i Moralność” (2012)t. 12, s. 157–171.
 14. Klerycka działalność na rzecz misji w świetle Roku Wiary, „Lumen Gentium” XXXIII(2013)nr 1(164), s. 170–190.
 15. Konteksty Misji ad gentes i Nowej Ewangelizacji w świetle Roku Wiary, „Lumen Gentium” XXXIII(2013) nr1(164), s. 139–153.
 16. Laudato si. Reforma misyjna, „Misyjne Drogi” 33(2015)nr 6(174), s. 13–15.
 17. Tymoteusz wzorem ucznia– misjonarza, „Biblica et Patristica Thoruniensia”

 

 

Pozostałe

 1. 35– lecie misjologii na UKSW (ATK), „Światło Narodów” XXV(2005)nr 138, s. 99– 102.
 2. Konferencja dla kleryków, postulantek i nowicjuszy, "Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, Pomoce duszpasterskie", Gaudentinum, Gniezno 2008, s. 26-31.
 3. Zarząd Stowarzyszenia Misjologów Polskich, Sprawozdanie roczne na rzecz misji w AG w 2007 r., Wiosenne zebranie dyrektorów diecezjalnych, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” s. 26–31.
Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w naszej: "Polityce Prywatności."