ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński

maxresdefault

Rodzice :  Stanisław, Maria z domu Puskuła

Urodzony : 21.12.1964 r. w Żninie

Ochrzczony : 10.01.1965 r. w Rogowie

Pierwszy sakrament pokuty i pojednania : 25.05.1974 r. w Rogowie

Pierwsza Komunia św. : 26.05.1974 r. w Rogowie

Sakrament bierzmowania : 21.06.1980 w Czewujewie przez biskupa Jana Czerniaka

Ukończenie katechezy przedmałżeńskiej : 16.03.1983 r.

Formacja ministrancka : lata 1974-1980

Formacja lektorska : lata 1980-1983

Święcenia diakonatu : 8.05.1988 r.

Święcenia kapłańskie : 13.05.1989 r. w Gnieźnie  rąk księdza prymasa Józefa Glempa

 

WYKSZTAŁCENIE

dyplom

86714700 213937272979473 2083918638825340928 n

 

 • Szkoła Podstawowa w Czewujewie ( klasa 1-4): 1971-1975
 • Szkoła Podstawowa w Bożejewicach ( klasa 5-8): 1975-1979
 • Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie: 1979-1983 - świadectwo ukończenia szkoły oraz zdania matury: 7.06.1983 r.
 • Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie: 1983-1989
 • Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu - tytuł magistra teologii: 21.06.1989 r. Praca magisterska: "Odpowiedzialność misyjna parafii w świetle Magisterium Vaticanum II”
 • studia doktoranckie na kierunku misjologia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: 1993-1997; tytuł licencjata: 4.06.1997 r.
 • rok doktorancki: 1997-1998; umożliwiło to głębsze poznanie nauki Kościoła w wymiarze misyjnym oraz zdobycie niezbędnego warsztatu do pracy naukowej
 • wakacyjne kursy językowa niemieckiego na Uniwersytecie Wiedeńskim we Wiedniu: 6.07.-2.08.1997r. (Stufe 2); 5.07.-1.08.1998r. (Stufe 3); 4.07.-31.07.1999r. (Stufe 4)
 • obrona tytułu doktora teologii z zakresu misjologii: 21.04.2001 r.; tytuł pracy doktorskiej: "Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II (1965–1995)"
 • kurs języka angielskiego w USA - Norwich: 7.07.-11.08.2005 r.; w Irlandii - Dublin: 1-30.08.2013 r.
 • stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału na podstawie pracy habilitacyjnej pt. "Misyjna świadomość Kościoła domowego.": 21.12.2016 r.
 • badanie pracy misyjnej poprzez odwiedziny misjonarzy polskich m.in. na Alasce, w Kazachstanie, Wenezueli, Kenii i Papui Nowej Gwinei
 • wizyty kapłanów pomagających w duszpasterstwie: Czechy, Francja, Belgia, Niemcy, USA, Anglia, Irlandia, Australia
 • uczestnictwo w wykładach i referatach, wygłaszanych w ramach ogólnopolskich, rejonowych i diecezjalnych spotkań dla diecezjalnych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, delegatów biskupa ds. misji, diecezjalnych duszpasterzy rodzin, dyrektorów diecezjalnych wydziału duszpasterskiego, opiekunów nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i Moderatorów diecezjalnych Żywego Różańca; spotkania te odbywały się zazwyczaj 2-3 razy w roku.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA I ORGANIZACYJNA

 • wykłady na Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym w Gnieźnie (1998–2001) - wypromowanie 20 prac dyplomowych oraz 10 prac licencjackich (przed magisterium)
 • mianowanie przez ordynariusza wykładowcą misjologii w seminarium gnieźnieńskim (21.01.2006) należącego do Wydziału Teologicznego UAM. Wykłady obejmują następujące dziedziny:
  • Podstawowe pojęcia misjologiczne
  • Misjologia biblijna
  • Ojcowie Kościoła o misjach
  • Dokumenty Kościoła o misjach
  • Historia misji
  • Obowiązek misyjny Ludu Bożego
  • Recepcja idei misyjnej w Polsce
  • Wielcy misjonarze
  • Kościół diecezjalny i parafialny w służbie misyjnego dzieła Kościoła
  • Misyjny „Kościół domowy”
  • Misje w kontekście innych religii
  • Nowe ruchy religijne
 • opiekun Ogniska misjologiczno-misyjnego; spotkania z grupą ok. 20 kleryków odbywające się raz w miesiącu
 • wykładowca misjologii w seminarium duchownym w Kaliszu: 2012-2013
 • wykładowca z misjologii dla świeckich w ramach Wydziału Teologicznego UAM
 • wykładowca misjologii  na UKSW dla studentów dziennej misjologii, a obecnie dla przyszłych misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
 • dyrektor Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin, gdzie od 2001 prowadzi wykłady. Studium trwa 2 lata. W ramach wykładów podejmowane są następujące tematy związane z teologia małżeństwa i rodziny:
  • Boże zamysł względem małżeństwa w Starym Testamencie
  • Odrodzenie małżeństwa w Chrystusie
  • Małżeństwo jako sakrament
  • Miłość małżeńska: źródło, natura, przymioty.
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo
  • Uczestnictwo małżeństwa i rodziny w życiu misji i Kościoła
  • Rodzina Kościołem domowym
  • Od Pryscylli i Akwili do Zelli i Ludwika Martin
  • Ojciec i mąż jako ikona Boga Ojca
  • Matka i żona jako ikona Matki Bożej
  • Od świętej Trójcy do Świętej Rodziny
  • Struktury duszpasterstwa rodzin w Polsce, diecezji, dekanacie i w parafi
 • diecezjalny duszpasterz - raz w roku wykład monograficzny dla wszystkich kleryków o tematyce rodzinnej
 • praca duszpasterska w parafiach jako wikariusz:
  • Złotniki Kujawskie: 1989–1990
  • Gniezno (św. Bogumiła): 1990–1996
  • Gniezno (św. Wawrzyńca): 1996-1998
 • praca duszpasterska jako katecheta:
  • salka katechetyczna: 1989-1990
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Gnieźnie: 1990–1996
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gnieźnie: 1996–1998
 • zatrudnienie w Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie od 1998 r.

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna ma miejsce w ramach pełnionych w diecezji i poza nią funkcji.

 • Funkcja misyjno-misjologiczna:

  • Referent Duszpasterstwa Misyjnego: od 1992 r.
  • Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych: od 1996  r.
  • Dyrektor Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej: od 1998 r.
  • Przewodniczący Podkomisji Misyjnej III Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej: 1998-2000.
  • Członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Dzieci: Częstochowa 1997.
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Krajowego Kongresu Misyjnego i I Krajowego Kongresu Misjologicznego: Częstochowa 1999.
  • Członek Komitetu organizacyjnego IV KrajowegoKongresu Misyjnego: Warszawa 2015.
  • Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: od 2006 r.
  • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich (IACM): od 2007 r.
  • Członek Stowarzyszenia Misjologów Polskich: od 2007 r.
  • Delegat Europy Stowarzyszenia Misjologów Katolickich: od 2013 r.
  • Współredaktor takich czasopism, jak: „Lumne Gentium” i „Studia misjologiczne”.
 • Funkcja Duszpasterstwa rodzin:

  • Diecezjalny Duszpasterz Rodzin: 1.09.2001 r. –20.06.2019 r.
  • Dyrektor Diecezjalnego Studium Życia Małżeńskiego i Rodzinnego: 2001 r. – 20.06.2019 r.
  • Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: 2001–2007 
 • Funkcja Duszpasterstwa ogólnego:

  • Moderator letnich młodzieżowych rekolekcji oazowych (III stopień): 1989–1997
  • Przewodnik grupy biało-czarnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę: 1991–1998
  • Organizator wyjazdów na Europejskie Spotkania Młodych Taizé: 1990–2000 (Praga, Budapeszt, Stuttgart, Monachium, Wiedeń, Paryż, Barcelona, Mediolan, Wrocław, Wiedeń)
  • Referent Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych: 1998–2013
  • Członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej: od 1999 r.
  •  Członek Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej: od 2004 r.
  • Członek Komitetu Organizacyjnego „Dnia Papieskiego”: od 2013 r.
  • Zastępca Kierownika Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę: 1998–1999
  • Moderator Rejonowy dla Gniezna Ruchu „Światło-Życie”: 1994–1998
  • Moderator Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”: od 2012 r.
  • Dyrektor Archidiecezjalnego  Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie: 2012–20.06.2019 r.
  • Kronikarz Kapituły św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim: od 2009 r.

 

DOROBEK NAUKOWY

 • Książki: autor 15 książek oraz współautor 4
 • Artykuły naukowe: 25
 • Sprawozdania, konferencje, przyczynki: 150 
 • Recenzje: 4
 • Redaktor czasopism: 1 i współredaktor 4

 

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w naszej: "Polityce Prywatności."