">

"> KAI, Bielsko - Żywiec

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

KAI, Bielsko - Żywiec
Za modlitwę w intencjach misyjnych Kościoła, pomoc i wsparcie dla tych, którzy w imię Chrystusa głoszą Ewangelię w różnych zakątkach świata – dziękował 11 lutego w Bielsku- Białej bp Piotr Greger. Hierarcha sprawował Mszę św. dla przedstawicieli Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego im. bł. Jana Beyzyma.

Przypomniał, że troska o misjonarzy jest „ewangelicznym dzieleniem się chlebem z drugim człowiekiem”. Nawiązując do czytania z Ewangelii, duchowny zwracał uwagę, że Jezus zachęcał uczniów do wytrwałości przy podejmowaniu ważnych dzieł. Dzięki bielskiemu wolontariatowi 5 lat temu powstała pierwsza w Polsce Unia Misyjna Rodzin.

Bp Piotr Greger

Dzieło angażuje pojedynczych ludzi i całe rodziny (co środę o godz. 21.00) w modlitwę za misjonarzy na całym świecie. Obecnie na misjach pracuje 60 księży, sióstr zakonnych i osób świeckich, pochodzących z diecezji bielsko-żywieckiej.

rk

foto: Fot. Robert Karp
http://ekai.pl

Powrót