">

"> z "Familiaris consortio"

Dzisiaj jest: poniedziałek,
19 listopada 2018r.

wykop.pl

Z „Familiaris consortio”

„To nade wszystko Matka-Kościół rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana. Głosząc Słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana; sprawując sakramenty, Kościół wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową, ażeby ją uświęcić na chwałę Ojca; poprzez głoszenie z nową mocą nowego przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości”. (FC 49)

Jan Paweł II wskazuje na te elementy, które są fundamentem życia rodzinnego. Są nimi Słowo Boże i sakramenty. Szczególnie w dzisiejszym świecie człowiek potrzebuje dobrego przewodnika, dobrych wzorców . W telewizji, radiu i prasie pełno jest programów, w których specjaliści z różnych dziedzin udzielają porad, jak zachować się różnych sytuacjach, jakie zastosować metody by rozwiązywać codzienne konflikty, jak stawić czoło różnym „stresującym” sytuacjom w życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym. Nie brakuje osób, które sięgają do wątpliwych z punktu widzenia logiki i nie do zaakceptowania z perspektywy wiary horoskopów czy nawet wróżek. Psycholodzy, psychiatrzy, socjolodzy, czy inni „fachowcy” nie potrafią jednak podać rozwiązania podstawowych problemów. Jedynym prawdziwym i niezawodnym przewodnikiem jest Słowo Boże, które jest strzeżone i przekazywane w Kościele. W interpretacji Bożego Słowa Kościół uwzględnia bogactwo mądrości wszystkich wieków i wszystkich swoich wielkich synów, którzy rozmawiali z Bogiem na przestrzeni całej historii Kościoła. Sam Duch Święty wspiera Kościół w tym, aby nie zbłądził i potrafił przekazać wiernym całą prawdę.