Dzisiaj jest: niedziela,
19 2018r.

wykop.pl

ks. F. Jabłoński,

Niedzielne uroczystości odpustowe i wręczenie krzyży misyjnych - 28 IV 2013

 

W niedzielę rano 28 kwietnia 2013 r. relikwiarz  ponownie został przeniesiony w uroczystej procesji na Wzgórze Lecha, gdzie na Placu św. Wojciecha u stóp katedry, sprawowana była o godz. 10.00 uroczysta Suma odpustowa.

Eucharystii przewodniczył Prymas Czech kard. Dominik Duka OP, a homilię wygłosi abp Wiktor Skworc z Katowic. Metropolita katowicki pytał m.in. o stan wiary Polaków. Nawiązując do świadectwa św. Wojciecha, żyjącego – jak mówił – duchowością ora et labora, pytał jaka jest modlitwa Polaków? Według badań Instytut Statystki Kościoła Katolickiego udział Polaków we Mszy św. niedzielnej wynosi około 40 % zobowiązanych. Zauważalna jest tendencja spadkowa. Rośnie natomiast liczba przyjmujących Komunię świetą. „Pamiętając o słowach Jana Pawła II, że dzięki Eucharystii Kościół żyje”, uświadamiamy wszystkim ochrzczonym poważny obowiązek udziału we Mszy św. niedzielnej, która buduje Kościół” – zaznaczył abp Skworc.

Przed błogosławieństwem bp Jerzy Mazur - przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą do abp Migliore o wręczenie krzyży misyjnych.

Nakaz Chrystusowy: „ Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” jest także dzisiaj po dwóch tysiącach lat wciąż aktualny. Oto kapłani diecezjalni, zakonni, bracia i siostry zakonne, osoby świeckie, które pragną otrzymać krzyże misyjne i dołączyć do 2 170 misjonarzy i misjonarek głoszących Ewangelię aż po krańce ziemi. W ich imieniu, a także w imieniu komisji misyjnej proszę nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore o wręczenie krzyży misyjnych, aby idąc w świat głosili dobrą nowinę o zbawieniu. Ich obecność na misjach stanowi dar wiary dla licznych wspólnot i kościołów lokalnych.  Ten obowiązek głoszenia Ewangelii spoczywa na nas wszystkich, bo wszyscy jako ochrzczeni jesteśmy powołani do działalności misyjnej. W roku wiary jeszcze bardziej pragniemy powtarzać słowa: „Polsko ze swej wiary wysyłaj misjonarzy i wołamy Polsko ze swej wiary wspomagaj misjonarzy!” Życzę, abyście stali się błogosławieństwem dla tych, do których zostaniecie posłani. A słowa bł. Jana Pawła II: „Wiara umacnia się gdy jest przekazywana, niech wyzwalają w nas entuzjazm przekazywania wiary!”

Misjonarze otrzymali także ikonę św. Wojciecha, dziedzięce laurki z zapewnie o modlitwę od dzieci ze szkolnych ognisk misyjnych z Gniezna: SP 9 i SP 2 oraz różańce misyjne ofiarowane przez ks. A. Andrzejaka z Poznania. Różańca wręczało trzech przyszłych wolontariuszy udających się z Gniezna do Kazachstanu.

Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore nałożył krzyże misyjne 36 misjonarkom i misjonarzom, którzy rozpoczną posługę misyjną w różnych Kościołach lokalnych na całym świecie. W grupie tej jest 14 księży diecezjalnych, 6 księży zakonnych, 1 brat zakonny, 12 sióstr zakonnych, 2 misjonarki świeckie i 1 ksiądz mający służyć pomocą duszpasterską wśród Polonii w USA.

Misjonarze i misjonarki zostali posłani przez swoich przełożonych m.in. do: Zambii, Senegalu, Peru, Urugwaju, Boliwii, Argentyny, Ekwadoru, Papui Nowej Gwinei, Burkina Faso, Kenii, Ghany, Pakistanu, na Antyle i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Misjonarze i misjonarki pochodzą z 26 polskich archidiecezji i diecezji: katowickiej, przemyskiej, drohiczyńskiej, ełckiej, gliwickiej, kaliskiej, kieleckiej, lubelskiej, płockiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej (najwięcej), zamojsko-lubaczowskiej, elbląskiej, białostockiej, warszawsko-praskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, łomżyńskiej, opolskiej, sosnowieckiej, tarnowskiej, toruńskiej, legnickiej, bielsko-żywieckiej i szczecińsko-kamieńskiej.

Wręczanie krzyży misyjnych podczas uroczystości świętowojciechowych ma wieloletnią tradycję. Po raz pierwszy krzyże wręczył papież Jan Paweł II podczas swojej pierwszej wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku. Otrzymało je wówczas 12 neoprezbiterów ze Zgromadzenia Słowa Bożego SVD. Osiemnaście lat później, w 1997 roku, podczas drugiej wizyty Papieża Polaka u grobu św. Wojciecha ceremonię powtórzono. W następnym roku, dzięki inicjatywie abp. Henryka Muszyńskiego, weszła ona na stałe do programu gnieźnieńskich uroczystości odpustowych.

 

 

Raz. Lp. Imię i nazwisko Zgromadzenie/diecezja Kraj misyjny diecezja pochodzenia Przygotowanie
    Fideidoniści - Księża diecezjalni - 13        
1. 1. Ks. Marek Paszek Archidiecezja katowicka Zambia Archidiecezja katowicka CFM
2. 2. Ks. Szymon Melerowicz Archidiecezja katowicka Peru Archidiecezja katowicka CFM
3. 3. Ks. Józef Gondek Archidiecezja przemyska Estonia Archidiecezja przemyska CFM
4. 4. Ks. Jarosław Przeździecki Diecezja drohiczyńska Urugwaj drohiczyńska   
5. 5. Ks. Sławomir Cimochowski Diecezja ełcka Boliwia ełcka CFM
6. 6. Ks. Artur Chwaszcza Diecezja gliwicka Boliwia gliwicka CFM
7. 7. Ks. Łukasz Więcław Diecezja kaliska Urugwaj kaliska CFM
8. 8. Ks. Radosław Stabrawa Diecezja kielecka Wybrzeże Kości Słoniowej kielecka CFM
9. 9. Ks. Tomasz Surma Diecezja lubelska Argentyna Archidiecezja lubelska CFM
10. 10. Ks. Paweł Stanios Diecezja płocka Peru płocka CFM
11. 11. Ks. Szymon Piękoś Diecezja rzeszowska Ekwador rzeszowska CFM
12. 12. Ks. Andrzej Nowakowski Diecezja sandomierska Zambia sandomierska CFM
13. 13. Ks. Jarosław Dziedzic Diecezja siedlecka Wenezuela siedlecka CFM
14. 14. Ks. Paweł Martyniuk Diecezja zamojsko-lubaczowska Kazachstan zamojsko-lubaczowska CFM
    Księża zakonni - 6        
15. 1. O. Sławomir Maizner Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni – Prowincja Poznańska) Papua Nowa Gwinea elbląska CFM
16. 2. O. Dariusz Sala  Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni – Prowincja Warszawska) Wybrzeże Kości Słoniowej kielecka CFM
17. 3. O. Jan Robert Adamowicz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni – Prowincja Warszawska) Wenezuela białostocka CFM
18. 4. O. Łukasz Ciupa Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni – Prowincja Warszawska) Antyle warszawsko-praska CFM
19. 5. O. Sylwester Maksymilian Pudło  Franciszkanin Burkina Faso  diecezja siedlecka  
20. 6. O. Tomasz Jarosz Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Meksyk zielonogórsko-gorzowska CFM
    Bracia zakonni  - 1        
21. 1. Br. Józef Gorzędzielski Zgromadzenie Braci Albertynów Pakistan pelplińska CFM
    Siostry zakonne - 11        
22. 1. s. Agnieszka Pal  Fraciszkanka Misjonarka Maryji Rep. Dem. KONGO łomżyńska  
23. 2. s. Beata Karwowska  Fraciszkanka Misjonarka Maryji Mauritius i Reunion  siedlecka  
24. 3. s. Agnieszka Wilk  Sióstry Córki Bożej Miłości Boliwia  opolska  
25. 4. s. Katarzyna Chmielewska Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Afryka kielecka CFM
26. 5. s. Katarzyna Jakubczak Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Kenia łomżyńska CFM
27. 6. s. Aneta Grychnik Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Ghana gliwicka CFM
28. 7. s. Angelina Fąfara Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Ghana rzeszowska CFM
29. 8. s. Fides Krawczyk Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Ghana sosnowiecka CFM
30. 9. s. Teresa Golemo Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej Peru tarnowska CFM
31. 10. s. Violeta Nica Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Boliwia toruńska CFM
32. 11. s. Klawera Mayala Bonzonzi Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Tanzania    
33. 12. s. Agnieszka Pięta Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Senegal legnicka CFM
    Świeccy misjonarze - 2        
34 1. Katarzyna Parnicka Diecezja siedlecka Boliwia siedlecka CFM
35 2. Agata Kamińska Diecezja bielsko-żywiecka Peru bielsko-żywiecka CFM
    Do pracy wśród Polonii - 1        
36 1. Ks. Łukasz Kuczyński  Towarzystwo Chrystusowe  USA arch.  szczecińsko-kamieńska  

 

 

VIDEO

 

 

Galeria zdjęć

Krzyż i Biblia

Modlitwa powszechna

Modlitwa powszechna

Msza św. odpustowa

Msza św. odpustowa

Prośba o poświęcenie krzyży misyjnych przez bp Jerzego Mazura

Poświęcenie krzyży misyjnych

Wręczenie krzyży misyjnych


Wręczenie krzyży misyjnych

Wręczenie krzyży misyjnych

Wręczenie krzyży misyjnych

Wręczenie laurek i pamiątek o św. Wojciechu

Wręczenie laurek

Wręczenie różańców

Wręczenie krzyży misyjnych

Zbiorowe Misjonarze