Dzisiaj jest: sobota,
20 października 2018r.

wykop.pl


Tue, 2004-10-19 09:30:27

III Archidiecezjalny Kongres Misyjny

List do szkół Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Szanowni Państwo,

W roku 2004 minie 30 lat odkąd kapłani Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyruszyli na misyjny szlak. Ten misyjny Jubileusz jest dobrą okazją do tego, aby przybliżyć dzieciom i młodzieży naszej Archidiecezji postacie misjonarzy, ich życie, historię powołania i misyjną pracę. Dlatego już teraz, przygotowując się do uroczystych obchodów Jubileuszu pracy misyjnej kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pragniemy zaprosić Waszą Szkołę do wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Referat Misyjny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie przy współpracy Referatu Katechizacji i Szkół Katolickich.


 
 
 
 
 
 

Uroczysty finał konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi w czasie Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 24 maja 2003 r. w Gnieźnie.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w wydanej specjalnie z okazji Jubileuszu książce pt.: ,,Misja Świętego Wojciecha nadal trwa''. Przesyłamy Państwu Regulamin Konkursu oraz list do Katechetów z prośbą o przekazanie i zachęcenie dzieci i młodzieży z Państwa Szkoły do udziału w Konkursie jak i w Kongresie.

Bp Bogdan Wojtuś
Wikariusz Generalny

Gniezno, dnia 5 lutego 2003 r.


List do katechetów Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Czcigodny Katecheto,

W bieżącym roku rozpoczynamy przygotowania do obchodów 30-lecia pracy misyjnej świętowojciechowych misjonarzy. Jubileusz ten obchodzić będziemy w 2004 r.

Z tej okazji zostanie podjętych wiele inicjatyw misyjnych wprowadzających nas w ten Jubileusz, do których włączenia się serdecznie Cię zapraszamy.

Jedną z nich jest Konkurs Misyjny pt. "Misja św. Wojciecha nadal trwa. 30-lecie pracy świętowojciechowych misjonarzy", który jest organizowany przez Referat Misyjny i Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej. Regulamin konkursu przesyłamy w załączeniu.

Dobrze byłoby przeprowadzić katechezę wprowadzającą w ten temat, przybliżyć tym samym uczniom pracę misjonarzy naszej Archidiecezji, podpowiedzieć, w jaki sposób przygotowywać prace konkursowe, z jakich materiałów korzystać. Można zaprosić do włączenia się w realizację konkursu także nauczycieli innych przedmiotów.

Zapraszamy wszystkich katechetów i animatorów misyjnych wraz z grupami misyjnymi dzieci i młodzieży do Gniezna na Kongres Misyjny, który odbędzie się 24 maja 2003 r. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy i rozesłani do 4 kościołów na terenie Gniezna. W każdym kościele przewidziany jest 1,5 godzinny program prezentujący pracę misjonarzy na poszczególnych kontynentach. Katecheci i animatorzy, którzy chcieliby przygotować taki program, proszeni są o zgłoszenie się do Referatu Misyjnego. Kongres zakończy się w Katedrze uroczystą Mszą św. o godz. 12.00. Po Mszy św. odbędzie się wręczenie nagród konkursowych.

ks. dr Franciszek Jabłoński
ks. dr Mieczysław Polak

Gniezno, dnia 5 lutego 2003 r.


Regulamin Archidiecezjalnego Konkursu Misyjnego organizowanego przez Referat Misyjny i Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie

Misja Świętego Wojciecha nadal trwa.
30-lecie pracy świętowojciechowych misjonarzy

Cele konkursu:

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z pracą misjonarzy pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
 • Rozwijanie zainteresowań warunkami pracy misyjnej na wszystkich kontynentach świata.
 • Rozbudzanie odpowiedzialności za sprawy misji.
 • Wykorzystanie zdobytych wiadomości z zakresu religii, plastyki, języka polskiego, geografii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Zasięg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Formy realizacji:

 • Kl. I-III - plakat lub rysunek (forma dowolna).
 • Kl. IV-VI - album: zebranie listów misjonarzy naszej Archidiecezji, informacji o kraju, w którym misjonarz pracuje, zdjęć - całość ciekawie oprawiona.
 • Gimnazjum - forma pisemna: wywiad, opowiadanie, wiersz, piosenka misyjna - do wyboru.

Termin konkursu:

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 kwietnia 2003 r.

W przygotowywaniu prac można korzystać z:

 • Kalendarza Misyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej z roku 2001 i 2003.
 • Biuletynu Misyjnego, który jest w każdej parafii (dostępny jest również w Internecie: www.parafia-internetowa.pl).

Finał

Uroczysty finał konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi w czasie Diecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 24 maja 2003 r. w Gnieźnie. Nagrodzone prace konkursowe zostaną umieszczone w jubileuszowej książce prezentującej pracę poszczególnych misjonarzy Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


Sprawozdanie z przebiegu Kongresu

700 dzieci i młodzieży wzięło udział w III Archidiecezjalnym Kongresie Misyjnym, który odbył się w sobotę 24 maja 2003 r. w Gnieźnie. Spotkanie było jedną z inicjatyw przygotowujących do obchodów przyszłorocznego jubileuszu 30-lecia pracy misyjnej misjonarzy Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzieci i młodzież ze szkolnych ognisk misyjnych działających na terenie Archidiecezji zgromadziły się na spotkaniach tematycznych w kilku gnieźnieńskich parafiach (św. Trójcy, Kościele garnizonowym, oo. Franciszkanów oraz św. Wawrzyńca). Podczas tych spotkań dzieci i młodzież zapoznawały się ze specyfiką pracy misjonarzy na poszczególnych kontynentach. Świadectwa pracy misyjnej dali misjonarze zaproszeni na ten Kongres: ks. Franciszek Behrendt (Zambia) i ks. Ryszard Pełech (Wybrzeże Kości Słoniowej), obecnie pracujący jako duszpasterze w diec. pelplińskiej, ks. Kazimierz Domek (misjonarz z Wenezueli i Puerto Rico), obecnie pracujący na Florydzie, ks. Stefano Giudici (Kombonianin), który przyjechał wraz z klerykami oraz świeccy misjonarze: Ałła i Przemysław Grzechowiakowie z Czadu. Misyjne świadectwa zostały ubogacone wspólną modlitwą, śpiewem i różnymi zabawami. Dzieci przebrane w stroje z różnych kontynentów przeszły następnie do Katedry. Szacowne mury świątyni zapełniły się kolorowymi pióropuszami indiańskimi, japońskimi kimonami oraz charakterystycznymi spiczastymi kapeluszami Chińczyków.

Uroczystej Mszy św. w katedrze przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, wraz z 10 kapłanami. "Drogie dzieci! Bardzo pięknie pracowałyście, musiałyście dotrzeć do informacji na temat pracy misjonarzy i za to wam pięknie dziękuję". W homilii ks. Biskup powiedział także: "My mamy wspierać misjonarzy modlitwą, prosić o błogosławieństwo dla nich. Misjonarze tam daleko najlepiej widzą, jaką moc ma nasza modlitwa za nich. Modlitwa dużo może uczynić. Listy do misjonarzy też dużo pomagają. Gdy misjonarz czuje się osamotniony to wielką radość mu sprawiają listy od dzieci z Polski. Ważna też jest ofiara na misje, możemy też wspierać misjonarzy materialnie. Misjonarze, którzy wyjeżdżają potrzebują naszej pomocy. Mogliśmy teraz pomóc wysyłając pieniądze na zakup samochodu. Dużo pomagają Ogniska Misyjne - praca animacyjna. Wszystko, co robicie pomaga misjonarzom".

Kongres był podsumowaniem konkursu, który odbywał się pod hasłem: "Misja św. Wojciecha nadal trwa. 30 - lecie pracy Świętowojciechowych Misjonarzy". Z diecezji przesłano 1200 prac.

W Katedrze można było zwiedzać wystawę złożoną z prac plastycznych przysłanych na konkurs, a w książce jubileuszowej wydanej w przyszłym roku zostaną zaprezentowane zwycięskie prace dzieci, które zostały nadesłane na tegoroczny konkurs.

Prace konkursowe oceniano w kategoriach: praca plastyczna, album, album -praca zbiorowa, praca literacka (wiersz, opowiadanie), wywiad - reportaż oraz piosenka.


Protokół z rozstrzygnięcia archidiecezjalnego konkursu misyjnego dla dzieci i młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej: "Misja św. Wojciecha nadal trwa. 30-lecie pracy świętowojciechowych misjonarzy".

Archidiecezjalny konkurs o życiu, pracy i działalności misyjnej misjonarzy pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej ogłoszony został 10 lutego 2003 r. przez Referaty: misyjny i katechizacji Kurii metropolitalnej w Gnieźnie. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Łącznie do konkursu zgłosiło się 1200 uczniów w następujących kategoriach: praca plastyczna, album, album-praca zbiorowa, praca literacka: wiersz, opowiadanie, wywiad-reportaż, oraz piosenka.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Kategoria: Praca plastyczna

I miejsce: Hubert Zyk 1b - SP 9 Gniezno
II miejsce: Monika Pora - SP 6 Gniezno
III miejsce: Joanna Lewandowska - SP Łabiszyn

Kategoria: Maski

 1. Sławomir Gałaj - Gniewkowo
 2. Marcin Gałaj - Gniewkowo

Kategoria: Album

I miejsce:

 1. Zuzanna Kanke kl. 4b, SP 9 Gniezno
 2. Wojciech Barczak kl. 6a, SP Gębice
 3. Dominika Pucek kl. 5a, SP 8 Gniezno

II miejsce:

 1. Joanna Świderska kl. 1b, Gniewkowo
 2. Hubert Pejka kl 5a, SP Bydgoszcz

III miejsce:

 1. Danuta Drelak i Olga Zerzyka kl. 6a, SP Gębice
 2. Ewa Malicka kl. 4d, SP Gniewkowo
 3. Maciej Wawryk, Barcin

Kategoria: Album (prace zbiorowe)

I miejsce: Ognisko Misyjne SP 12 Gniezno
II miejsce: Ognisko Misyjne SP 48 Bydgoszcz
III miejsce: Ognisko Misyjne SP 3 Gniezno i Goślinowo
IV miejsce: Dziewczynki z kl. 4b SP Strzelno
IV miejsce: Uczniowie klasy IV SP w Sarbinowie
V miejsce: Integracyjne Ognisko Misyjne Janikowo
VI miejsce: Ognisko Misyjne SP Strzelno

Kategoria: Literacka

Wiersz

I miejsce:

Barbara Ryszkiewicz Joanna Walczak 1g - Gimnazjum Witkowo

II miejsce:

Alicja Braciszewska 1a - Gimnazjum nr 3 Żnin

III miejsce:

Anna Mąkol 3a - Gimnazjum Łobżenica

Opowiadanie

I miejsce:

Anna Lewandowska 2a - Gimnazjum nr 1 Gniewkowo

II miejsce:

Roksana Zoń 1 - Gimnazjum Łabiszyn

III miejsce

Marek Kaczorowski 1g - Gimnazjum nr 1 Gniezno

Wywiad i reportaż

I miejsce

Marta Zwolanowska 2d - Gimnazjum nr 3 Bydgoszcz

II miejsce

Weronika Prymas 1h - Gimnazjum nr 1 Gniezno

III miejsce

 1. Ewelina Kulczak 1b - Gimnazjum Łubowo
 2. Alicja Ciężak, Katarzyna Seifert, Sylwia Kujawa, Magdalena Skwarek - Gimnazjum Łubowo
 3. Integracyjne Ognisko Misyjne - Janikowo

Kategoria: Piosenka

 1. Gimnazjum nr 3 Bydgoszcz ("Nierówności")
 2. Zespół Szkół Publicznych w Damasławku ("Dzieci Afryki")

Prace konkursowe zostały ocenione przez Komisję w składzie:

ks. dr Franciszek Jabłoński
ks. dr Mieczysław Polak
dr Artur Świtalski
mgr Maria Malicka
mgr Elżbieta Kasprzak
mgr Emilia Sopolińska
mgr Jolanta Kopeć
mgr Grażyna Stanisławska
mgr Elżbieta Wojtynek
mgr Grzegorz Gereluk
mgr Ewa Zachwieja
mgr Iwona Walkowska

Gniezno, dnia 25 maja 2003 r.


Kongres Misyjny w prasie

Misyjne spotkanie

Gnieźnieńska katedra wypełniła się w sobotnie południe barwnymi postaciami. W tłumie można było zobaczyć między innymi Indian i Murzynów. Tak poprzebierali się uczestnicy III Archidiecezjalnego Kongresu Misyjnego. W spotkaniu wzięło udział ponad 700 dzieci i młodzieży z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wcześniej w parafiach spotkali się z misjonarzami. Mieli okazję zapytać ich o pracę na misjach i największe problemy. Organizatorom Kongresu chodzi o to, by dzieci miały świadomość odpowiedzialności za dzieło misyjne. Okazją do wspólnej zabawy była 160. rocznica powstania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Za rok kolejny jubileusz: 30 - lecie działalności misjonarzy Wojciechowych. To właśnie im poświęcony był konkurs misyjny, na który przesłano 1200 prac. Najlepsze można oglądać na wystawie w gnieźnieńskiej katedrze.

Gnieźnieński Tydzień, z dn. 30 V 2003 r.

Cenią pracę misjonarzy

W sobotę odbędzie się III Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci i Młodzieży. Grupy przyjadą do Gniezna z całej Archidiecezji. Każdy z uczestników, który przyjedzie w stroju misyjnym, otrzyma pamiątkowy dyplom.

Ks. Franciszek Jabłoński dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych zorganizował konkurs na temat 30-lecia pracy misyjnej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej (jubileusz przypadnie w przyszłym roku). Prace na temat działalności misjonarzy nadesłała młodzież z całej Archidiecezji. Są to zarówno rysunki, wywiady z misjonarzami oraz ich rodzinami, a także albumy.

Członkowie kół misyjnych, którzy przyjadą 24 maja, przebiorą się w stroje związane z kontynentami, na których pracują misjonarze (Azja, Afryka, Ameryka, Oceania). Poszczególne grupy będą śpiewać i modlić się za misjonarzy ze "swoich" kontynentów w czterech parafiach.

W południe w katedrze biskup Bogdan Wojtuś odprawi Mszę św. dla uczestników kongresu. Następnie ogłoszone zostaną wyniki konkursu i wręczone nagrody. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na czerwiec 2004 r. Wówczas ukaże się książka i kalendarz o misjach. W książce będą opublikowane najlepsze prace konkursowe. Jak powiedział ks. F. Jabłoński, Archidiecezja Gnieźnieńska jest druga w Polsce (po tarnowskiej) pod względem liczby misjonarzy. Obecnie tę posługę pełni siedemnastu misjonarzy, a jeden przygotowuje się do wyjazdu do Wenezueli. Nasza Archidiecezja wspomaga też diecezje na świecie, w których brakuje kapłanów i wysyła swoich księży. W ten sposób pracuje dwudziestu księży z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Regionalny Głos Wielkopolski, 118 (2003)

Poznali pracę misjonarzy

Tysiąc dwieście prac wpłynęło na konkurs pod hasłem "Misja świętego Wojciecha nadal trwa. 30-lecie pracy świętowojciechowych misjonarzy".

Na III Archidiecezjalny Kongres Misyjny przyjechało do Gniezna ponad 700 dzieci i młodzieży. Spotkanie poprzedziło przyszłoroczne obchody 30- lecia pracy misyjnej kapłanów Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Za rok na jubileusz przyjadą do Gniezna misjonarze z naszej Archidiecezji. Obecnie tę posługę pełni siedemnastu misjonarzy, a jeden przygotowuje się do wyjazdu do Wenezueli. W ramach jubileuszu zorganizowane zostanie sympozjum misjologiczne oraz wydana zostanie Jubileuszowa książka.

Uczestnicy III Kongresu Misyjnego (dzieci i młodzież ze szkolnych ognisk misyjnych) spotkali się w parafiach Świętej Trójcy, Świętego Wawrzyńca, w kościele garnizonowym i ojców Franciszkanów. Każda parafia miała przygotowany program o pracy misjonarzy na innym kontynencie. Młodzież modliła się za kapłanów pracujących na danym kontynencie, śpiewała i bawiła się. Przebrani w stroje z różnych kontynentów (z indiańskimi pióropuszami, w japońskich kimonach i spiczastych kapeluszach Chińczyków) uczestnicy Kongresu w południe udali się do katedry na Mszę św.

Nabożeństwu przewodniczył biskup Bogdan Wojtuś. Po Mszy św. podziękował młodzieży za trud włożony w przygotowanie prac na konkurs. Oceniano je w kategoriach: praca plastyczna, album, album - praca zbiorowa, praca literacka (wiersz, opowiadanie, wywiad, reportaż) i piosenka. W katedrze można zwiedzać wystawę złożoną z prac plastycznych przysłanych na konkurs, natomiast w Jubileuszowej książce, która będzie wydana w przyszłym roku, umieszczone zostaną najlepsze prace nadesłane na tegoroczny konkurs.

Regionalny Głos Wielkopolski, 124 (2003)

Dzieci wszystkich kontynentów chwalcie Imię Pana

24 maja 2003 r. odbył się III Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Tego dnia do Gniezna zjechało się ponad 700 dzieci. W klimacie radości i entuzjazmu modlili się mali misjonarze. Wśród nich były rozśpiewane "Promyki" z panią Marią Świderską ze Szkoły Podstawowej nr 1 i dzieci z Ogniska Misyjnego działającego przy parafii Św. Mikołaja, z panią Emilią Sopolińską.

Poprzez modlitwę, pogłębianie wiedzy na temat misji, naukę piosenek, udział w ogłoszonym przez Kurię Metropolitarną, Referat Misyjny, Referat Katechetyczny konkursie misyjnym pod nazwą "Misja Świętego Wojciecha trwa nadal. 30-lecie pracy świętowojciechowych misjonarzy" przygotowywaliśmy się do tak ważnego dnia.

Ks. dr Franciszek Jabłoński - dyrektor Referatu Misyjnego poprosił nas o przygotowanie i poprowadzenie półtoragodzinnego programu prezentującego pracę misjonarzy na kontynencie afrykańskim. Z wielką radością przystąpiliśmy do pracy; próby inscenizacji, śpiewy w narzeczu Suachili i nie tylko... A w domach mamy, tak te kochane, najwspanialsze mamy, dziergały dla swoich pociech najprawdziwsze stroje afrykańskie, pani Teresa Bielecka malowała przepiękne transparenty. We wszystkich przygotowaniach do wyjazdu wspierały nas panie Stanisława Fijałek i Maria Morawiec. Tak przygotowani wyruszyliśmy w sobotni ranek, aby przeżyć z Bożą radością ten dzień.

W parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca (tam gromadzili się fani Afryki), przywitał nas ks. Proboszcz, który na czas trwania spotkania uczynił nas gospodarzami. Poprzez śpiew, wspólną modlitwę dziękowaliśmy Bogu za czas i miejsce, w którym nas zebrał. Dzieci z Ogniska Misyjnego przedstawiły żywot pierwszego misjonarza, świętego Wojciecha. Przekazały apel dzieci z Afryki - protest przeciw łamaniu podstawowych praw Konwencji dziecka. Symbolicznie wręczone zostały krzyże misyjne dziesięciu misjonarzom, którzy wyruszyli z naszej Archidiecezji, aby głosić miłość Chrystusa na Czarnym Lądzie. "Promyki", płynącym z małych serduszek śpiewem, rozświetlały każdą chwilę. Ojciec Stefano - kombonianin rodem z Włoch, opowiadał o swojej pracy misyjnej w Czadzie, życiu codziennym małych Afrykańczyków. Kleryk z seminarium księży kombonianów w obrazowy sposób przedstawił, jak przyszli misjonarze przygotowują się do pracy misyjnej.

W trakcie spotkania odwiedzili nas główni organizatorzy kongresu: ks. dr Franciszek Jabłoński i ks. dr Mieczysław Polak. W krótkim powitaniu ks. Franciszek podziękował za Bożą radość, miłość i pokój, które ogarnęły całą świątynię i zaprosił wszystkich na dalszą część spotkania do katedry.

Dla dzieci miłą niespodzianką było ogłoszenie konkursu na najoryginalniejszy strój. W rytm afrykańskiej piosenki NZAMBE sunęły afrykańskie piękności. Jury w składzie: ojciec Stefano i siostra Lidia - dominikanka, mieli nie lada kłopot, gdyż każde dziecko było najpiękniejsze. W końcu, po długim namyśle dokonali wyboru. Ku naszej ogromnej radości okazało się, że wśród trójki finalistów jest dwoje dzieci z Gniewkowa: II miejsce zajęła Joasia Świderska, "Promyki" - uśmiechnięta Afrykanka, III miejsce Marcin Piotrowski, Ognisko Misyjne - mały wojownik.

Uwieńczeniem afrykańskiego spotkania była modlitwa różańcowa. Dziecięce paluszki przesuwały paciorki różańca misyjnego, ofiarując go za misjonarzy pracujących na Czarnym Lądzie, a w szczególności za siostrę zakonną - Polkę, która została zamordowana za wiarę w Kongo. Następnie w barwnym korowodzie, z piosenką na ustach i radością w sercach przemaszerowaliśmy do Katedry, by tam spotkać się z "resztą świata".

Świątynia zapełniała się wspaniałymi pióropuszami czerwonoskórych Indian, kolorowymi kapeluszami uśmiechniętych Chińczyków, słodkimi, niebieskookimi Murzynkami o czarnych policzkach, ślicznymi Peruwiankami w pięknych, pasiastych poncho. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Bogdan Wojtuś, który w swoim kazaniu skierowanym do małych misjonarzy, dziękował im za obecność, młodzieńczy zapał i radość życia. Dziękował również za trud i zaangażowanie, jaki wielu z nich włożyło, biorąc udział w konkursie (1200 prac): "Bardzo pięknie pracowaliście, musieliście dotrzeć do informacji na temat pracy misjonarzy i za to Wam pięknie dziękuję" - podsumował.

Po uroczystej Mszy św. ubogaconej piękną liturgią Słowa, procesją z darami, radosnym, płynącym z głębi serc śpiewem, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prace konkursowe oceniano w następujących kategoriach: prace plastyczne, literackie, wywiad, piosenka, album. I znów wielka radość, ponieważ wśród nagrodzonych prac znalazły się prace dzieci ze SP 1 w Gniewkowie: II miejsce w kategorii album zdobyła Joasia Świderska - Ognisko Misyjne z parafii św. Mikołaja (praca o księdzu Antonim Bajku), III miejsce Ewa Malicka - Ognisko Misyjne z parafii NSPJ (praca o księdzu Mariuszu Misiorowskim), IV miejsce w kategorii praca plastyczna zdobyła Joasia Pawelska. W tej samej kategorii za swoje prace wyróżnieni zostali dwaj bracia: Marcin i Sławomir Gałaj.

Czas mijał nieubłaganie. Ostatnie zdjęcia, piosenki. Pora wracać do domu i chociaż zmęczeni Afrykańczycy w drodze powrotnej posnęli po bogatym w przeżycia dniu (może komuś przyśnił się Czarny Ląd), w sercach pozostanie na zawsze ten dzień.

E. Sopolińska, M. Świderska
Gniewkorama, 6 (2003) 9