Dzisiaj jest: sobota,
20 października 2018r.

wykop.pl

XX Spotkanie 2013

W Kurii w dniu 26 października br. na zakończenie Tygodnia misyjnego odbyło się już 20. spotkanie misyjne. Było ono podsumowaniem rocznej pracy animacyjnej i pomocy w misjonarzom w diecezji oraz podsumowaniem obchodów tygodnia misyjnego w diecezji. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Franciszek Jabłoński, dyrektor diecezjalny PDM i konsultor Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.

W spotkaniu uczestniczyła grupa trzydziestoosobowa: dekanalnych referentów misyjnych, animatorów misyjnych oraz wolontariuszy misyjnych. Ks. Jabłoński przedstawił roczne sprawozdanie z podjętych misyjnych akcji w diecezji oraz materialnego wsparcia dzieła misyjnego i misjonarzy przez diecezję.

W ramach tygodnia misyjnego w diecezji podjęto następujące inicjatywy:

  • Kazania o tematyce misyjnej  w niedzielę misyjną oraz w ciągu całego tygodnia misyjnego,
  • Modlitwa różańcowa za misje wraz z rozważaniami o tematyce misyjnej,
  • Zbiórka pienie w niedzielę misyjną na uniwersalny fundusz pomocy misjonarzom,
  • Kolportaż kalendarza misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy na rok 2014,
  • Uczestnictwo w liturgii dzieci z Ognisk misyjnych w strojach misyjnych,
  • Przedstawienia misyjne,
  • Akademie misyjne w szkołach,
  • Wizyty misjonarzy w szkołach,

 

Oprócz tego ks. dyr. Jabłoński w Tygodniu misyjnym animował w seminarium w Gnieźnie i w Drohiczynie, w parafii we Wronczynie, w szkołach SP 4 w Inowrocławiu, gimnazjum nr 2 w Gnieźnie i Gizałkach.

Świadectwo o swojej pracy na misjach jako wolontariusze przedstawiło troje wolontariuszy: Maria, Marika I Krzysztof, którzy we wrześniu br. przebywali w Kazachstanie pomagając w jednej z parafii w Szczucińsku.  Ich praca i świadectwo zostało przyjęto przez uczestników spotkania z uznaniem i podziwem.

W czasie spotkania Ks. Jabłoński przedstawił także inicjatywy na najbliższy czas: akcja sionko na wigilijny stół, kolędnicy misyjni, którzy będą wspierać dzieci mieszkające w Kongo, konkursy dla szkół o Papieskim Dziele Piotra Apostoła, które wspiera kleryków na misjach, szkoła  animatora misyjnego połączona z formacją osób wyrażających chęć wyjazdu misje.

Następne diecezjalne spotkanie misyjne odbędzie się w październiku 2014 r. na które zostaną zaproszeni animatorzy misyjni z dwóch metropolii: poznańskiej i gnieźnieńskiej. Będzie to forma przygotowania IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie w 2015 r.